Huis voor Ontmoeting in de Geestelijke Gezondheidszorg

Overleg P.V.T. 's

Samenwerkingsverband tussen Zigzag, PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) Hooghuis (Sint-Hiëronymus) en PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) Casa Neri (Sint-Lucia) met het oog op het uitwerken van enkele extra activiteiten (voor bewoners P.V.T.) verspreid over het jaar. Dit is een samengestelde groep van professionele medewerkers en vrijwillige medewerkers.

* Volgende vergadering: Dinsdag 11 juni om 10u in Casa Neri.