Overleg P.V.T. 's

Samenwerkingsverband tussen Zigzag, PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) Hooghuis (Sint-Hiëronymus) en PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) Casa Neri (Sint-Lucia) met het oog op het uitwerken van enkele extra activiteiten (voor bewoners P.V.T.) verspreid over het jaar. Dit is een samengestelde groep van professionele medewerkers en vrijwillige medewerkers.

* Verslag laatste PVT overleg van 18/02/2020. Klik hier voor het verslag.

* Volgende vergadering: datum nog te bepalen