Samenwerking met andere organisaties

Stad Sint-Niklaas

Zigzag ontvangt van 2021 tot en met 2024 een toelage van 3.000 euro op jaarbasis in het kader van het Stedelijk Welzijnsactieplan (SWAP) 2021 - 2024. Zigzag participeert ook aan de "kansenpaswerking" van de stad Sint-Niklaas en beschikt over zgn. "begeleiderspassen". Deze kansenpaswerking stelt mensen met een beperkt inkomen in staat deel te nemen aan het ruime vrijetijds-, culturele- en vormingsaanbod binnen de stad Sint-Niklaas aan sterk gereduceerde prijzen. De kansenpaskrant wordt ook systematisch bedeeld binnen Zigzag aan de geïnteresseerde cliënten.

Buurtplatform "Westerbuurt":  deelname aan vergaderingen ter voorbereiding van en medewerking aan: nieuwjaarsreceptie Westerbuurt, jaarlijks buurtfeest, "Statie West" muziekvoorjaarsfestival, De Grote Herlevingsquiz, ...  

Cultuurgroepje ism. Stadsschouwburg Sint-Niklaas: deelname aan verscheidene culturele evenementen binnen het aanbod van de Cultuur-werking  Stad Sint-Niklaas.                                                                                                

Avansa Waas en Dender

Organiseert een waaier aan educatieve activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren. Er wordt naar gestreefd de kans om blijvend bij te leren binnen het bereik van iedere inwoner te brengen, met bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden. Men gebruikt een breed gamma aan werkvormen en het plezier van het leren wordt bijgebracht. Dit gebeurt in samenspraak en samenwerking met tal van sociale en culturele sleutelfiguren, organisaties (waaronder Zigzag) en sectoren die Avansa Waas-en-Dender wil stimuleren en inspireren. Avansa Waas en Dender is erkend als regionale volkshogeschool door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Parantee-Psylos vzw

Zigzag is lid (club) van Parantee-Psylos (= Vlaamse vereniging voor Sportieve Recreatie binnen de GGZ) en kan op die manier heel wat sportief - recreatieve activiteiten aan betaalbare prijzen aanbieden aan de geïnteresseerde cliënten. Activiteiten van Parantee-Psylos zijn terug te vinden in de rubriek sportief-recreatieve activiteiten.

Remissie vzw (Het Puente-project)

Nazorgservice voor ontslagen patiënten met psychotische problematiek, een initiatief van de vzw Remissie. Zigzag fungeert hierbij als "Remissiehuis". Samenkomsten van de betrokken cliënten wekelijks op vrijdagnamiddag.

Het samenwerken met cliënten in de langdurige zorg leert dat de behoefte aan een goed netwerk voor mensen met schizofrenie van cruciaal belang is. De praktijk toont aan dat er vaak sprake is van gebrekkig ziekte-inzicht met therapieontrouw tot gevolg. Discontinuïteit van zorg en een hoge hervalratio zijn dan ook gekende fenomenen bij deze populatie. Na het verlaten van het ziekenhuis hervalt meer dan 80% van de cliënten met schizofrenie. Een scharniermoment in de behandeling is inderdaad de overgang van intra- naar extramurale zorg. Met deze uitdagingen in het achterhoofd richtten hulpverleners uit Sint-Hiëronymus in samenwerking met Saint-Luc te Woluwe en de NV Mederi (netwerk van zelfstandige thuisverpleegkundigen) de vzw Remissie op.
Remissie - een behandelresultaat waarbij de kernsymptomen van schizofrenie in die mate afwezig zijn dat ze het gedrag van de patiënt niet meer beïnvloeden en dat gedurende een periode van zes maanden - is intussen een internationaal erkend begrip in de behandeling van schizofrenie. Met Puente lanceert de vzw Remissie een project om de stap van residentiële naar ambulante zorg extra te begeleiden gedurende één jaar. Puente richt zich naar personen met schizofrenie die in de ontslagfase zitten en behandeld worden met een langwerkend anti-psychoticum.

De cliënt kan kiezen uit twee verschillende mogelijkheden van begeleiding. Ten eerste is er de "thuisservice" waarbij de cliënt via enkele bezoeken en telefonische contacten wordt herinnerd aan de geplande nazorg. Een cliënt die er bijvoorbeeld voor kiest zijn langwerkend anti-psychoticum door de huisarts te laten toedienen, wordt tijdens zijn eerste consult na de opname begeleid naar de consultatie door een verpleegkundige van Puente. Aldus kunnen voor alle partijen haalbare afspraken gemaakt worden en kan nadien de communicatie tussen zorgverleners optimaal verlopen. Daarnaast wordt er ook informatie over het omgaan met langdurige psychische problemen aan cliënten toegestuurd. Als tweede mogelijkheid bestaat "het remissiehuis".  Naast de bezoeken, de telefoonservice en informatietoezending, zal hier ook de inspuiting worden toegediend door een verpleegkundige van Puente.  Voor het PC Sint-Hiëronymus wordt dit georganiseerd in Zigzag. Gezien de inspuitingen voor iedereen op een vast tijdstip worden toegediend is er een goede gelegenheid tot lotgenotencontact en kan er nadien aangesloten worden bij de vaste groep van Zigzag-bezoekers.

Bij dreigende therapieontrouw is er voor beide delen van het project een beperkte assertive outreach voorzien (assertive call en/of visit).
Het project wordt voor drie jaar gefinancierd door het CSR Fund van Johnson & Johnson en is hierdoor gratis voor alle deelnemende cliënten.

In het verlengde van dit project is sinds oktober 2007 ook een lotgenotengroep voor mensen met psychose lopende in Zigzag. Voor meer info omtrent deze groep klik hier.

LOGO - Waasland:

De gezondheidsbevorderende initiatieven vanuit LOGO-Waasland (Lokaal Gezondheidsoverleg) worden systematisch bekend gemaakt binnen ons ontmoetingshuis. Concreet heeft dit reeds geresulteerd in deelname aan "Croque Gezond", het inlassen van een infosessie omtrent "Stoppen met roken" onder begeleiding van een tabakologe, het maandelijks plaatsvinden van een kooksessie ¨gezond en budgetbewust koken¨, deelname aan de week van de valpreventie ...

Lets Sint-Niklaas

Zigzag is als organisatie lid van Lets Sint-Niklaas (Local Exchange Trading System). Via een vraag - aanbod systeem (diensten, goederen, ...) kan Zigzag zich enerzijds ten dienste stellen van andere Lets-leden of anderzijds zelf gebruik maken van het aanbod van andere leden. Dit alles gebeurt niet via betaling met euro 's maar met een fictieve betaaleenheid, nl. "stafkes". Geïnteresseerden kunnen ook individueel lid worden van Lets Sint-Niklaas.

Polsslag

Polsslag is een samenwerking van ABVV Oost-Vlaanderen, beweging.net Sint-Niklaas, CAW Waasland, De Keerkring vzw, De Vlier – wijkgezondheidscentrum vzw, Den Durpel, Lets, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw, VLOS, Welzijnsschakels Sint-Niklaas vzw en Zigzag. Dit samenwerkingsverband werkt regelmatig activiteiten en projecten uit omtrent armoede, verkiezingen, ...